Úřední deska

Vyvěšeno sp. zn. označení soubor
8.10.2021 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
8.10.2021 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
13.10.2021166 EX 374/17Usnesení o příklepu 599 dokument
13.10.2021 166 EX 374/17 Usnesení o příklepu 601 dokument
13.10.2021 166 EX 374/17 Usnesení o příklepu 603 dokument
13.10.2021 166 EX 374/17 Usnesení o příklepu 605 dokument
13.10.2021 166 EX 374/17 Usnesení o příklepu 607 dokument
18.10.2021166 DD 5/21 Usnesení o příklepu 15 dokument
20.10.2021166 EX 240/11 Dražební vyhláška PN 290 dokument
20.10.2021 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
20.10.2021 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
20.10.2021166 EX 374/17 Oznámení o přihlášených pohledávkách 613 dokument
1.11.2021Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
1.11.2021Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
8.11.2021166 EX 146/19 Dražební vyhláška PN 291 dokument
8.11.2021166 EX 146/19 Dražební vyhláška PN 292 dokument
15.11.2021 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
15.11.2021 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument