Úřední deska

Vyvěšeno sp. zn. označení soubor
9.11.2022Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
9.11.2022Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
28.11.2022 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
28.11.2022 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
28.11.2022 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
12.12.2022 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
12.12.2022 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
12.12.2022 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
21.12.2022166 EX 71/13Dražební vyhláška 63 dokument
21.12.2022 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
4.1.2023Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
4.1.2023Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
4.1.2023Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
16.1.2023166 EX 71/13Usnesení o příklepu 115 dokument
18.1.2023 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
18.1.2023 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
18.1.2023 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
23.1.2023 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
23.1.2023 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
23.1.2023 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
23.1.2023166 EX 71/13Oznámení o přihlášených pohledávkáchdokument