Úřední deska

Vyvěšeno sp. zn. označení soubor
26.8.2020 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
7.9.2020 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
7.9.2020 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
14.9.2020166 EX 52/15Dražební vyhláška PN 176 dokument
21.9.2020 Sdělení pro vyvěšení dle §49 odst. 4 o.s.ř. dokument
21.9.2020 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
23.9.2020 Oznámení § 50 odst. 2 o. s. ř. dokument
23.9.2020166 EX 19/14Dražební vyhláška PN 389 dokument