Právní předpisy

Zákon č. 120/2001 Sb.
[stáhnout]
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Vyhláška č. 330/2001 Sb.
[stáhnout]
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Vyhláška č. 418/2001 Sb.
[stáhnout]
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Zákon č. 99/1963 Sb.
[stáhnout]
občanský soudní řád
Vyhláška č. 37/1992 Sb.
[stáhnout]
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Zákon č. 119/2001 Sb.
[stáhnout]
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí