Jak zaplatit

Dluh, jehož vymožení je předmětem exekuce, je nutné hradit přímo soudnímu exekutorovi. Exekutor má okamžitý přehled o aktuální výši dluhu a může bezprostředně činit úkony v případě ukončení exekuce (např. odblokování účtu u peněžního ústavu, výmaz poznámky týkající se usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu k prodeji nemovitostí z katastru nemovitosti apod.)

Platí-li povinný k rukám oprávněného, dochází v řízení ke zbytečným průtahům, nejasnostem a nepřesnostem. Častým důvodem těchto úhrad je lichá domněnka povinného, že se takto vyhne povinnosti hradit náklady exekuce.

Možnosti úhrady:

bankovním převodem:
č. ú. 257739628/0300, vedený u Československé obchodní banky a. s.
variabilním symbolem je spisová značka bez 166 EX a bez lomítka (např. 166 EX 123/14 = VS 12314)

hotově na pokladně kterékoliv pobočky Československé obchodní banky, a. s.:
č. ú. 257739628/0300, vedený u Československé obchodní banky a. s.
variabilním symbolem je spisová značka bez 166 EX a bez lomítka (např. 166 EX 123/14 = VS 12314)

hotově na pokladně exekutorského úřadu:
platbu je možné provést v úředních hodinách, v pondělí a ve středu, 8:30 – 15:00 hod.

Splátkový kalendář

zde je možné podat návrh na splátkový kalendář