O nás

Vážení účastníci řízení, dovolujeme si Vám oznámit, že úřední hodiny pro osobní kontakt jsou zrušeny. Kontaktujte nás nadále telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Osobní jednání je možné pouze v neodkladných případech po předchozí telefonické domluvě a při zachování hygienických opatření (dvoumetrový odstup a zakrytá ústa a nos).

Platby v hotovosti lze vložit na účet soudního exekutora č. 257739628/0300 na kterékoliv pobočce Československé obchodní banky a. s.. Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekučního řízení nebo rodné číslo povinného.

Vaše podání zašlete poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny: podatelna@exekutor-skoupa.cz

Provádíme s celorepublikovou působností:

  • exekuce na peněžité plnění bez nutnosti složení zálohy
  • exekuce na nepeněžité plnění 
  • právní pomoc oprávněným a povinným 
  • sepisování exekutorských zápisů 
  • úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí 
  • dražby na návrh vlastníka

Náš úřad vznikl v roce 2010 v Hodoníně a patří mezi ty menší. To nám umožňuje flexibilitu a osobní přístup ke každé jednotlivé věci, s níž se na nás obracíte.