Dne 21. 5. 2018
jsou v Exekutorském úřadě Hodonín z technických důvodů
ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY.

Platby v hotovosti lze vložit na účet soudního exekutora č. 257739628/0300 na kterékoliv pobočce Československé obchodní banky a. s. (nejbližší pobočka v Hodoníně, Národní třída 17). Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekučního řízení nebo rodné číslo povinného.

Vaše podání zašlete poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny: podatelna@exekuce-hodonin.cz

Exekutorský úřad Hodonín
provádí s celorepublikovou působností:

    exekuce na peněžité plnění bez nutnosti složení zálohy
    exekuce na nepeněžité plnění
    právní pomoc oprávněným a povinným
    sepisování exekutorských zápisů
    úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí
    dražby na návrh vlastníka

 

      

splátkový kalendář
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD HODONÍN © IvooB3 2010