Exekutorský úřad Hodonín
provádí s celorepublikovou působností:

    exekuce na peněžité plnění bez nutnosti složení zálohy
    exekuce na nepeněžité plnění
    právní pomoc oprávněným a povinným
    sepisování exekutorských zápisů
    úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí
    dražby na návrh vlastníka

 

      

splátkový kalendář
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD HODONÍN © IvooB3 2010