JAK ZAPLATIT

Dluh, jehož vymožení je předmětem exekuce, je nutné hradit přímo soudnímu exekutorovi. Exekutor má okamžitý přehled o aktuální výši dluhu a může bezprostředně činit úkony v případě ukončení exekuce (např. odblokování účtu u peněžního ústavu, výmaz poznámky týkající se usnesení o nařízení exekuce a exekučního příkazu k prodeji nemovitostí z katastru nemovitosti apod.)
Platí-li povinný k rukám oprávněného, dochází v řízení ke zbytečným průtahům, nejasnostem a nepřesnostem. Častým důvodem těchto úhrad je lichá domněnka povinného, že se takto vyhne povinnosti hradit náklady exekuce.

Možnosti úhrady:

1) bankovním převodem - č. ú. 257739628/0300, vedený u Československé obchodní banky a. s.
variabilním symbolem je spisová značka bez 166 EX (např. 166 EX 567/10 = VS 56710)

2) hotově na pokladně exekutorského úřadu - platbu je možné provést každý pracovní den v úředních hodinách

3) poštovní poukázkou - poštovní poukázky je možné si vyžádat osobně, telefonicky nebo písemně v exekutorském úřadě

 

Splátkový kalendář

zde je možné podat návrh na splátkový kalendář

 

Spisová značka: č.
Vaše jméno:
Váš email:
Výše splátky: Kč splatná k
Poznámka:
Kontakt na vás:
e-mail, telefon, adresa